01937-1PHP infoBoard V.7 Plus
ระเบียบวาระการประชุม ก.กลาง

อยากได้ระเบียบวาระการประชุม ก.กลาง  ที่ประชุมเมื่อวันที่  25  มิ.ย.  56  เพื่อจะนำไปประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนสายงาน  กรณีสอบคัดเลือกได้แต่เจ้าของบัญชีได้ยกฐานะเป็นเทศบาล  ขอความอนุเคราะห์ช่วยลงให้ด้วยค่ะ
User : อิม แก้วน้อย อิม แก้วน้อย   [แก้ไข]
5/07/2013 - 10:02

 

รายละเอียดดูได้จากหนังสือ ที่ มท 0809.2/2693 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2553 ครับ ซึ่งถ้าบัญชียังไม่หมดอายุผู้ขึ้นบัญชียังสมารถให้หน่วยงานต้นสังกัดรับรองบัญชีมาบรรจุและแต่งตั้งได้ครับ  ถ้าไม่มีหนังสือทิ้งเมล์ไว้ครับเดี๋ยวส่งให้...บุคลากรเลย


User : bansangao2013 bansangao2013   [แก้ไข]
8/07/2013 - 13:24

01937-1 No. 1

ตามหนังสือที่ มท 0809.2/2693 ลว. 3 ส.ค. 2553 มีรายละเอียดครับ ซึ่งทำให้ผู้ขึ้นบัญชีและยังไม่หมดอายุ หน่วยงานต้นสังกัดสามารถขอรับรองบัญชีได้ครับ...บุคลากรเลย


User : bansangao2013 bansangao2013   [แก้ไข]
8/07/2013 - 14:16

01937-1 No. 2

ตามหนังสือ มท 0809.2/2693  ลว.  3  ส.ค.  2553  เนื้อหากลับกันค่ะ ก.จังหวัดไม่เอา  อยากได้ตามที่ประชุมเมื่อวันที่  25  มิ.ย.  2556  แต่ถึงอย่างไรก็ขอขอบคุณคุณบุคลากรเลยมากค่ะ...ถ้ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับรายงานการประชุมเมื่อวันที่  25  มิ.ย.  2556 ก็ช่วยด้วยนะคะ     เมล  aim.2547@hotmail.com
User : อิม แก้วน้อย อิม แก้วน้อย   [แก้ไข]
9/07/2013 - 09:53

01937-1 No. 3

ผมประสานขอทางผู้แทน ก.ท. แล้วครับ ถ้าได้ยังงัยจะส่งเมล์ให้นะครับ


User : bansangao2013 bansangao2013   [แก้ไข]
9/07/2013 - 14:50

01937-1 No. 4

วาระการประชุมผมส่งเมล์ให้แล้วนะครับลองอ่านดูละกัน


User : bansangao2013 bansangao2013   [แก้ไข]
9/07/2013 - 16:24

01937-1 No. 5

เท่าที่อ่านดูในส่วนของข้อพิจารณา  หน้าที่  27-28 จะเห็นว่าการรับรองบัญชีจะคุมครองเฉพาะพนักงานส่วนตำบลผู้สอบคัดเลือกได้ใน อบต.เจ้าของบัญชี ที่ยกฐานะเป็นเทศบาล แต่ อบต.อื่นไม่สามารถขอให้รับรองบัญชีได้ครับ เนื่องจากสถานะเปลี่ยนไปเป็นเทศบาล คุ้มครองกรณีพนักงานส่วนตำบลในสังกัดเพราะเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานเทศบาล สิทธินั้นยังคงเดิมครับ


User : bansangao2013 bansangao2013   [แก้ไข]
10/07/2013 - 07:15

01937-1 No. 6

ผมรบกวนส่งให้ผมหน่อยครับ รายงานการประชุมครับ จะดูข้อหารือเกี่ยวกับการโอนย้ายครับ kaisorn.ya@hotmail.com


User : sevenswords sevenswords   [แก้ไข]
10/07/2013 - 14:23

- แก้ไขล่าสุด
10/07/2013 - 14:25


01937-1 No. 7

อ่านแล้วงงค่ะ  อ่านช่วงกลาง ๆ เหมือนจะไม่ได้  พออ่านช่วงหลัง ๆ เหมือนจะได้..ให้นิติกรอ่านว่าได้ค่ะ แต่ไม่รู้จังหวัดจะว่ายังไง...แต่โทรถามคนที่กรมบอกว่าได้ค่ะ..ขอบคุณมากนะค่ะบุคลากรเลย
User : อิม แก้วน้อย อิม แก้วน้อย   [แก้ไข]
10/07/2013 - 14:33

01937-1 No. 8

ตอบคุณ sevenswords นะครับ ผมกำลังประสานกับทางผู้แทน ก.กลาง ให้อยู่สำหรับวาระการประชุมทั้งหมดถ้าได้แล้วจะเมล์ให้นะครับ ต้องขอขอบคุณท่านปลัดศักดิ์พงศ์ ธรรมอาชวกุล กรรมการ ก.ท. และประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่อนุเคราะห์ข้อมูล


User : bansangao2013 bansangao2013   [แก้ไข]
10/07/2013 - 15:48

01937-1 No. 9

ขอรบกวนคุณบุคลากรเลยอีกครั้งค่ะ  สำหรับข้อพิจารณานั้นดิฉันนำไปให้ ก.จังหวัดอ่านแล้ว  บอกว่าได้ค่ะ  แต่ก.จังหวัดบอกว่าจะนำเข้าที่ประชุมให้ก็ต่อเมื่อมีระเบียบวาระการประชุมแบบเต็มคือทั้งหมดก่อนค่ะ  ถ้าคุณบุคลากรเลยมีข่าวความคืบหน้ายังไง  แจ้งด้วยนะคะ
User : อิม แก้วน้อย อิม แก้วน้อย   [แก้ไข]
16/07/2013 - 11:09

01937-1 No. 10


หน้า : 1 2