สมาคมพนักงานเทศบาลแห?งประเทศไทย
Training tessaban + bangkokidea
 
 
download
   
download โครงการจัดการฝึกอบรมการผลิตเว็บไซส์ด้วยตัวคุณเอง
download หนังสือเชิญอบรมสัมมนา
download หนังสืออนุญาตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จัดอบรม
download ระเบียบที่เกี่ยวกับการอบรมสัมมนา
   
download อัลบั๊มรูประหว่างการอบรม
download ใบเตรียมงานการอบรม
download หนังสือเชิญประชุมของสมาคมฯ
download หนังสือยื่นขออนุญาตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
downloadหนังสือตอบรับการเข้าอบรม
 
ตารางการอบรม โครงการผลิตWebsite ด้วยตัวคุณเอง
Untitled Document
รุ่นที่ 21 โรงแรม รายา แกรนด์ คลิกดูแผนที่
จังหวัดนครราชสีมา
27-31 พฤษภาคม 2556
รุ่นที่ 22 โรงแรมเดอะ พรรณราย โฮเต็ล คลิกดูแผนที่
จังหวัดอุดร
24-28 มิถุนายน 2556
รายละเอียดโครงการ